تصاويز زيبا از دوازدهمين (آخرين) روز كن / 26 مى 2013

Cannes 2013

تصاويري بسيار زيبا از دوازدهمين روز كن 2013 را در اينجا مشاهده كنيد.

براي ديدن تصاوير در اندازه واقعي رويشان كليك كنيد.