Limon Tour
World Guide
DriveZona
Tranzito
چهارشنبه, 30 خرداد 1403
ثبت نام
لیست نقدهای ترجمه شده سینماسنتر

 

ردیف عنوان فیلم نقد شده توسط گروه ترجمه مقالات سینماسنتر مترجم
1 Cwr.01- نقد و بررسی فیلم Super 8 توسط راجر ایبرت (ترجمه اختصاصی) Skyfly
2 Cwr.02- نقد و بررسی فیلم Midnight in Paris توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
3 Cwr.03 - نقد و بررسی فیلم Tree of Life توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) .:FTSAMO:.
4 Cwr.04- نقد و بررسی فیلم Cars 2 توسط راجر ایبرت (ترجمه اختصاصی) Skyfly
5 Cwr.05 - نقد و بررسی فیلم Transformers قسمت 3 توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) .:FTSAMO:.
6 Cwr.06- نقد و بررسی فیلم Harry Potter قسمت 7 پارت 2 توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) .:FTSAMO:.
7 Cwr.07- نقد و بررسی فیلم Pirates of the Caribbean قسمت 4 توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) .:FTSAMO:.
8 Cwr.08- نقد و بررسی فیلم Horrible Bosses توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
9 Cwr.09- نقد و بررسی فیلم Captain America: First Avenger توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) .:FTSAMO:.
10 Cwr.10- نقد و بررسی فیلم Dark Knight توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
11 Cwr.11- نقد و بررسی فیلم I Am Legend توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) .:FTSAMO:.
12 Cwr.12- نقد و بررسی فیلم Rise of the Planet of the Apes توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
13 Cwr.13- نقد و بررسی فیلم The Da Vinci Code توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
14 Cwr.14 - نقد و بررسی فیلم Legends Of the Fall توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
15 Cwr.15 - نقد و بررسی فیلم Scent Of a Woman توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
16 Cwr.16 - نقد و بررسی فیلم 21Grams توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
17 Cwr.17 - نقد و بررسی فیلم Gladiator توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
18 Cwr.18 - نقد و بررسی فیلم Casablanca توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
19 Cwr.19 - نقد و بررسی فیلم Bad Education توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
20 Cwr.20 - نقد و بررسی فیلم Braveheart توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
21 Cwr.21 - نقد و بررسی فیلم Lawrence Of Arabia توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
22 Cwr.22- نقد و بررسی فیلم The Girl with the Dragon Tattoo توسط جیمز برادینلی(ترجمه اختصاصی) Skyfly
23 Cwr.23- نقد و بررسی فیلم رنگ خدا توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
24 Cwr.24- نقد و بررسی فیلم War Horse توسط جیمز برادینلی(ترجمه اختصاصی) Skyfly
25 Cwr.25- نقد و بررسی فیلم سفر به قندهار توسط جیمز برادینلی(ترجمه اختصاصی) Skyfly
26 Cwr.26- نقد و بررسی فیلم The Descendants توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
27 Cwr.27- نقد و بررسی فیلم بچه های آسمان توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
28 Cwr.28- نقد و بررسی فیلم Rampart توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
29 Cwr.29- نقد و بررسی فیلم Casino توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
30 Cwr.30- نقد و بررسی فیلم The Skin I Live In توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
31 Cwr.31- نقد و بررسی فیلم The Artist توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
32 Cwr.32- نقد و بررسی فیلم Hunger Games توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
33 Cwr.33- نقد و بررسی فیلم Mirror Mirror توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
34 Cwr.34- نقد و بررسی فیلم The Vow توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
35 Cwr.35- نقد و بررسی فیلم Sherlock Holmes Game Of Shadows توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
36 Cwr.36- نقد و بررسی فیلم Indiana Jones and the Temple of Doom توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
37 Cwr.37- نقد و بررسی فیلم The Avengers توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
38 Cwr.38- نقد و بررسی فیلم Dark Shadows توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
39 Cwr.39- نقد و بررسی فیلم The Dictator توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
40 Cwr.40- نقد و بررسی فیلم Battleship توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
41 Cwr.41- نقد و بررسی فیلم Men in Black 3 توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
42 Cwr.42- نقد و بررسی فیلم Snow White and the Huntsman توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
43 Cwr.43- نقد و بررسی فیلم Prometheus توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
44 Cwr.44- نقد و بررسی فیلم Scarface توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) quasar
45 Cwr.45 - نقد و بررسی فیلم Rock of Ages توسط راجر ایبرت(ترجمه اختصاصی) Skyfly
46 Cwr.46 - نقد و بررسی فیلم Pulp Fiction توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
47 Cwr.47 - نقد و بررسی انیمیشن Brave توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
48 Cwr.48 - نقد و بررسی فیلم In the Name Of the Father توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
49 Cwr.49 - نقد و بررسی فیلم Abraham Lincoln: Vampire Hunter توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
50 Cwr.50 - نقد و بررسی فیلم TED توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
51 Cwr.51 - نقد و بررسی فیلم Amazing Spider-Man توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
52 Cwr.52 - نقد و بررسی فیلم To Rome With Love توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
53 Cwr.53 - نقد و بررسی فیلم Savages توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
54 Cwr.54 - نقد و بررسی فیلم Ice Age: Continental Drift توسط جیمز برادینلی(اختصاصی سینماسنتر) quasar
55 Cwr.55 - نقد و بررسی فیلم Dark knight Rises توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
56 Cwr.56 - نقد و بررسی فیلم Prestige توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
57 Cwr.57 - نقد و بررسی فیلم Farewell, My Queen توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
58 Cwr.58 - نقد و بررسی فیلم Last Of The Mohicans توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
59 Cwr.59 - نقد و بررسی فیلم Total Recall توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
60 Cwr.60- نقد و بررسی فیلم Bourne Legacy توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
61 Cwr.61- نقد و بررسی فیلم LawLess توسط جیمز برادینلی(اختصاصی سینماسنتر) quasar
62 Cwr.62- نقد و بررسی فیلم The Possession توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
63 Cwr.63- نقد و بررسی فیلم GIRL WITH A PEARL EARRING توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
64 Cwr.64- نقد و بررسی فیلم Dredd توسط جیمز برادینلی(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
65 Cwr.65- نقد و بررسی فیلم The Master توسط جیمز برادینلی(اختصاصی سینماسنتر) quasar
66 Cwr.66- نقد و بررسی فیلم Argo توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) Skyfly
67 Cwr.67- نقد و بررسی فیلم Taken 2 توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) SaMaNe
68 Cwr.68- نقد و بررسی فیلم Frankenweenie توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) joker
69 Cwr.69- نقد و بررسی فیلم looper توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) quasar
70 Cwr.70- نقد و بررسی فیلم Cloud Atlas توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) joker
71 Cwr.71- نقد و بررسی فیلم End of Watch توسط راجر ایبرت(اختصاصی سینماسنتر) SaMaNe

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

مطالب مرتبط با مطلب در حال مطالعه

تحلیل و بررسی ها

فروش ایالات متحده

53 $-M
فروش جهانی
3.4 $-M
فروش کلی
56.4 $-M

The Conjuring

 The Conjuring (2013) on IMDb

فروش ایالات متحده

279 $-M
فروش جهانی
308 $-M
فروش کلی
587.8 $-M

Despicable Me 2

 Despicable Me 2 (2013) on IMDb

فروش ایالات متحده

82 $-M
فروش جهانی
8.7 $-M
فروش کلی
90.8 $-M

Grown Ups 2

 Grown Ups 2 (2013) on IMDb

فروش ایالات متحده

33.7 $-M
فروش جهانی
--- $-M
فروش کلی
33.7 $-M

Turbo

 Turbo (2013) on IMDb

فروش ایالات متحده

72.8 $-M
فروش جهانی
110 $-M
فروش کلی
183 $-M

Pacific Rim

 Pacific Rim (2013) on IMDb

کپی رایت

این سایت تحت مالکیت مجموعه فرهنگی سینماسنتر میباشد و فعالیت آن مطابق قوانین میباشد، کلیه حقوق مطالب منتشر شده در این مجموعه متعلق به مجموعه فرهنگی سینماسنتر و مشمول قوانین کپی رایت و حفظ حقوق مولفین است. لذا هر گونه کپی برداری بدون قید منبع و نام نویسندگان نقض صریح قوانین کپی رایت محسوب گشته و مشمول مجازاتهای تعریف شده برای این نوع جرم می گردد. برای هر گونه برداشت از مطالب قبلا با مسئولان سایت هماهنگی حاصل نمائید.

سینماسنتر
مرجع نقد و بررسی فیلم و سریالهای تلویزیونی
 
تلفن: 
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
وبسایت: http://CinemaCenter.ir

آمار سایت

بازدیدکنندگان
2746
مطالب
1050
وب لینک ها
6
نمایش تعداد مطالب
3431579
 

ما 28 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

آخرین اخبار

ورود/خروج

ثبت نام

*
*
*
*
*
*

پر کردن فیلد های ستاره دار ضروری است.