آیا فینچر فیلمبرداری فیلم جدیدش را به استرالیا خواهد برد یا خیر!

آیا فینچر فیلمبرداری فیلم جدیدش را به استرالیا خواهد برد یا خیر!

خبری که این روزها در دنیای فیلم سازی سینما پیچیده است این است که فینچر جدیدترین فیلم خود را برای کمپانی دیزنی در کدام کشور خواهد ساخت...

همان طور که میدانید دیوید فینچر کارگردان به نام دنیای سینما قرار است اقتباسی از کتاب به نام 2000 هزار فرسنگ زیر دریا بسازد.در این بین همچنان به دنبال پیدا کردن کشوری است که این فیلم را در آنجا فیلم برداری کند! در این بین کشور استرالیا که کشوری ساحلی است ابراز امیدواری کرده است که فینچر این فیلم را در ان کشور بسازد . کشور استرالیا درخواست رسمی خود را به کمپانی دیزنی و فینچر اعلام کرده است و از انها خواسته است این فیلم را در مکان هایی از این کشور بسازند استرالیا همچنین اعلام کرده است که در حدود 23 میلیون از هزینه ساخت این فیلم را پرداخت میکند . استرالیا امیدوار است با ورود این فیلم به کشور استرالیا در حدود 2000 شغل در کشورش پدید اید که به اقتصاد کشورش کمک کند....

اما این در حالی است که فینچر همچنان در حال پیدا کردن بازیگر نقش اول خودش است و همچنان نتوانسته است بازیگری را برای این فیلم و نقش کاپیتان نمو پیدا کند ...