غلامرضا آزادی: سیاست جشنواره در روند سینمای ایران هیچ تاثیری ندارد

 

غلامرضا آزادی تهيه كننده در گفتگویی گفت: برپایی جشنواره فیلم فجر از نظر فیلمسازان و سینماگران رویداد بسیار خوبی است که به سینما و فیلمساز فکر می شودوی ادامه داد: جشنواره جریانی رقابتی برای فیلمسازان دارد که اگر این رقابت وجود نداشته باشد دیگر موفقیت و پیشرفتی در آن حاصل نمی شود.

alt


غلامرضا آزادی تهيه كننده در گفتگویی گفت: برپایی جشنواره فیلم فجر از نظر فیلمسازان و سینماگران رویداد بسیار خوبی است که به سینما و فیلمساز فکر می شودوی ادامه داد: جشنواره جریانی رقابتی برای فیلمسازان دارد که اگر این رقابت وجود نداشته باشد دیگر موفقیت و پیشرفتی در آن حاصل نمی شود.

آزادي با اشاره به شور و هیجان حاکم بر جشنواره فیلم فجر گفت: جشنواره فیلم فجر شور و هیجانی در خود نهفته دارد اما سیاست آن طوری که در روند سینمای ایران هیچ گونه تاثیری ندارد. تهیه کننده فیلم سینمایی "قبیله من" افزود: مشکل اصلی جشنواره نحوه اجران آن است زیرا در این جشنواره هیچ اثری از فیمسازان اندیشمندی که مردم آنها را دوست دارند وجود ندارد.

وی ادامه داد: امروز وضع سینما به قدری به بهم ریخته شده که این آشفتگی باعث ریزش و قهر مخاطب از سالن های سینمایی شده است. تهیه کننده فیلم سینمایی "حریر" بیان کرد: متاسفانه جشنواره فیلم فجر طی دو سال گذشته نتوانسته گوشه ای از مشکلات سینما را حل کند و شاهد اثرگذاری مثبت آن نبوده ایم.

وی همچنین با اشاره به تعداد فیلم های دولتی شرکت کننده در جشنواره گفت: حضور تعداد بیشتر فیلم های دولتی به نسبت فیلم های بخش خصوصی رویکرد دیگر این جشنواره است که جشنواره را تبدیل به بخش دولتی کرده است.

آزادی گفت: به اندازه ای که سالهای گذشته علاقه داشتم در جشنواره حضور داشته باشم امروز دیگر ندارم و به نوعی دچار پس ماندگی شده ایم. این تهیه کننده ادامه داد: در خصوص اکران ساختن فیلم ها، باید ها و نبایدها آنقدر زیاد و سلیقه ای شده که فیلمسازان مستقل را بی آینده کرده است.

آزادی به مشکلات بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: حکایت سینما و فیلم ها شبیه جمله مرغ همسایه غاز است شده جشنواره مسائل و مشکلات بخش خصوصی را حل می کند و وقتی دولت فیلم بسازد فیلم هایش مثل همان حکایت می شود.

این تهیه کننده با اشاره به دلسردی مخاطب از سینماها و فیلم های در حال اکران اظهار داشت: از فروش فیلم های سینمایی آشکار است که مخاطب از سینما دلسرد شده است وقتی پیشنهاداتمان ارزش ندارد نمی توانیم درد سینما را دوا کنیم.

منبع: خبرنگاران جوان