انصراف علي مصفا از اكران "پله آخر"/اكران "پذيرايي ساده" ماني حقيقي در گروه عصر جديد

 

حبيب كاوش سخنگوي شوراي صنفي نمايش در گفتگویی در خصوص خروجي امروز جلسه شوراي صنفي نمايش گفت: پخش كننده فيلم سينمايي "پله آخر" از قول تهيه كننده اين فيلم خبر از انصراف اكران آن در تاريخ 13 دي ماه داده اند و به جاي اين فيلم فيلم سينمايي "من و زيبا" به كارگرداني فريدون حسن پور كه متناسب با اين حال و هواست از تاريخ 13 دي ماه در سينما فرهنگ اكران مي شود.


alt

وي افزود: همچنين فيلم سينمايي "گيرنده" به جاي فيلم سينمايي "زندگي خصوصي آقا و خانم ميم" از فردا در گروه قدس اكران مي شود. 
سخنگوي شوراي صنفي نمايش ادامه داد: فيلم سينمايي "پذيرايي ساده" به كارگرداني ماني حقيقي به جاي فيلم سينمايي "بي خود و بي جهت" در گروه سينمايي عصر جديد از تاريخ 13 دي ماه اكران مي شود. 
كاوش همچنين در خصوص بيانيه كانون كارگردان يك روز گذشته منتشر شده بود و چند سوال را مطرح كرد كه از اين قرار است:
1. رئيس كانون كارگردانان و مدير عامل سابق خانه سينما كه چند سالي است براي نجات سينماي ايران تلاش مي كند چطور يك باره از اتاق فكر حوزه هنري سردرآوردند؟!
2. مجوز ساخت فيلم هاي ميلياردي را در حوزه هنري به چه قيمتي به دست آوردند؟!
3. در قلع و قمع كردن فيلم هاي دوستان و همكاران سابق خود چه نقشي داشتند؟! 
4. چرا در قبال كارهاي فراقانوني حوزه هنري كه در اين يكسال سينما را به آشوب كشيد همه اعتراض دارند و موضع گيري خاصي نمي كنند ؟!


5. اين سه نفر با چه فرايندي از خانه سينما انتخاب شدند كه اساسنامه را تصريح كنند و در پايان اينكه بيانيه اي كه منتشر شد نياز به اين صحبت ها را نداشت زيرا اهالي سينما منتظر پاسخ به اين چند سوال هستند و گرنه بيش از اينها مسائلي كه مطرح كردند چيز جديدي نيست.


منبع: خبرنگاران جوان