سجادپور:برخی ادعاها درباره استعفایم بی اساس است

"سیدعلیرضا سجادپور" روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا افزود: از سازمان امور سینمایی درخواست کرده ام، بطور دقیق استعفانامه من را منتشر کند. وی یادآور شد: علت استعفای من در این نامه کاملا مشخص شده و در استعفانامه خود آن را بطور شفاف اعلام کرده ام.alt

سجادپور با اشاره به انتشار مطلبی در یکی از رسانه ها مبنی بر برکناری وی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: تحلیل این رسانه بی اساس است و انتشار چنین اخباری برای رسیدن به اهداف خاص صورت می گیرد. سیدعلیرضا سجادپور با حضور جواد شمقدری در سمت معاونت امور سینمایی، به عنوان مدیرکل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای منصوب شد.

وی پس از تشکیل سازمان امور سینمایی به عنوان معاون امور فعالیت های سینمایی این سازمان انتخاب شد و مسوولیت خود در اداره کل ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای را به مهدی عظیمی میرآبادی سپرد.